O Ew?

Posted on Leden 16th, 2007 by fanda.
Categories: Neza?azené.

Ewa Farná je 13 letá žákyn? osmé t?ídy.

Ewa Farná je objev roku 2006.

Ewa Farná není žádná Superstar. Všechny je totiž str?í do kapsy.

Ewa Farná je podle mnohých ?eská Avril Lavigne.

Ewa Farná pochází ze Slezska (ne z Polska jak si mnozí myslí a nasv?d?uje tomu i pravopis jejího jména). Ve svých 13 letech má p?veckou kariéru více než dob?e odstartovanou a chystá se v ní pokra?ovat. A my všichni jen doufáme, že její tvorba bude ?ím dál lepší!

WordPress database error: [Table 'ewafarna.wp_comments' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '8' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date

Leave a comment

Comments can contain some xhtml. Names and emails are required (emails aren't displayed), url's are optional.
Test