Ocen?ní

Posted on Leden 16th, 2007 by fanda.
Categories: Neza?azené.

2004 – okresní sout?ž ve Frýdku-Místku

2005 – evropský festival v Polsku

2006 – televizní p?vecká sout?ž Šance na úsp?ch

2006 ?? ?eský slavík Mattoni 2006 ?? Objev roku

WordPress database error: [Table 'ewafarna.wp_comments' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '13' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date

Leave a comment

Comments can contain some xhtml. Names and emails are required (emails aren't displayed), url's are optional.
Test