Nebojím se!

Posted on Únor 1st, 2007 by fanda.
Categories: Texty písni?ek.

Den zav?el brány a hodný holky spí.
Ten, kdo se brání, ?eká až se rozední.
Mezitím v kout? do ráje zvou t? jít
na sn?žné pout?, tou cestou ze všech posledních.
V zádech cítím chladný pohled, hledá si svůj cíl,
v útrobách m?st vy?kává až strachem vzdám se všech svých sil.

R: Já nebojím se toho, co mi dává sv?t.
Na otázky ne?ekám vždy odpov??.
Vím, že slyšíš to co já,
vím, že slídíš kde se dá.
Nepo?ítám výhry ani zklamání.
Jsem hladina, co se k nebi naklání.
Vím, že soumrak musí žít,
já z kůže dám mu pít.

Ode zdi ke zdi jdou kroky, co hlídaj mý…
neslyší na soucit, jsou oporou pro sny matoucí.
K?i?í STOP! Jsem poznání !
STOP! Co t? ochrání !
STOP!
Ty bojíš se rán, když nesm?le cítí se pekelní and?lé.

R: Nebojím se toho, co mi dává sv?t.
Na otázky ne?ekám vždy odpov??.
Vím, že slyšíš to co já,
vím, že slídíš kde se dá.
Nepo?ítám výhry ani zklamání.
Jsem hladina, co se k nebi naklání.
Vím, že soumrak musí žít,
já z kůže dám mu pít.

Vím, co zná můra, když zbloudí.
Smotá do záclon svý touhy pouhý ?? kouzlí…
Já vím, že nejsou zlý.

R: Já nebojím se toho, co mi dává sv?t.
Na otázky ne?ekám, chci odpov??.
Vím, že slyšíš to co já,
vím, že slídíš kde se dá.
Nepo?ítám výhry ani zklamání.
Jsem hladina, co se k nebi naklání.
Vím, že soumrak musí žít,
já z kůže dám mu pít.

0 comments.

TestWordPress database error: [Table 'ewafarna.wp_comments' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '36' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date

Leave a comment

Comments can contain some xhtml. Names and emails are required (emails aren't displayed), url's are optional.